หมู่บ้านคีรีวง

เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า "สวนสมรม"

1jpgสะพานเข้าหมู่บ้าน

บ้านคีรีวง (Ban Kiriwong) ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย หลังจากมีการตรวจวัดค่ามาตรฐานอากาศแล้วพบว่า อากาศที่คีรีวงมีสิ่งแปลกปลอมเพียง 9 ไมครอนต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 300 ไมครอนต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร หมู่บ้านคีรีวงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด 

5png
ลานกางเต้นท์ริมคลอง
เพ็ชรคีรีโฮมสเตย์บ้านริมคลอง

เหตุที่ทำให้อากาศในหมู่บ้านแห่งนี้สูงกว่ามาตรฐานมากก็คือธรรมชาติที่สรรค์สร้าง โดยรอบของหมู่บ้านคีรีวงนั้นรายล้อมไปด้วยภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหลวง ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าเฟิร์นโบราณและกล้วยไม้หายาก และพืชนานาชนิด จุดสูงสุดของเทือกเขามีความสูงประมาณ 1,835 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งนับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ เปรียบเสมือนเป็นหลังคาของภาคใต้ และยังเป็นป่าต้นน้ำของลำธารอีกหลายสาย ซึ่งหนึ่งในนั้นได้ไหลผ่านหมู่บ้านคีรีวง และเส้นทางผ่านหมู่บ้านคีรีวงแห่งนี้ยังเป็นอีกเส้นทางที่ใช้ขึ้นไปสู่เทือกเขาหลวง รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว เรียนรู้และรื่นรมย์ไปกับชุมชนเข้มแข็งที่เป็นต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและสายน้ำ การันตีคุณภาพจากรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ. 2541 นอกจากนี้ยังได้รับยกย่องว่าเป็นแหล่งอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยอีกด้วย ภายในหมู่บ้านคีรีวง (Kiriwong village) เต็มไปด้วยกิจกรรมน่าสนใจที่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้คุณได้มากมาย และยังมีน้ำตกอยู่ใกล้ ๆ อีกหลายแห่ง กิจกรรมน่าสนุก - ชมสวนสมรม อันเป็นการทำสวนแบบผสมผสานที่ปลูกพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดคละกันอยู่ภายในสวนเดียวกัน อาทิเช่น สะตอ มังคุด ทุเรียน หมาก พลู ฯลฯ - เรียนรู้กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชาวบ้าน ที่แบ่งกลุมกันตามความสนใจในการผลิตสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว อาทิเช่น กลุ่มทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทำสบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด - พักโฮมสเตย์ (kiriwong village homestay) ที่มีบรรยากาศติดธารน้ำตก โดยเฉพาะในฤดูผลไม้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน จะได้ลิ้มรสผลไม้สด ๆ กันอีกด้วย - เดินป่าศึกษาธรรมชาติสู่ยอดเขาหลวงสำหรับนักนิยมไพร - เล่นน้ำในลำธารที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ซึ่งมีจุดเหมาะสำหรับเล่นน้ำอยู่หลายจุด ช้อปปิ้ง ที่หมู่บ้านคีรีวงมีร้านขายของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านผลิตกันเอง และยังมีตลาดที่ขายผลไม้ซึ่งชาวบ้านเก็บจากในสวนมาขาย บางอย่างก็อาจไม่เคยเห็นมาก่อน อย่างผลส้มแขก ลูกชกลอยแก้ว ลูกเนียง ในช่วงฤดูผลไม้ ที่ตลาดจะมีทั้งผลไม้สดและแปรรูป อย่างเช่น มังคุด มังคุดกวน ทุเรียน ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด และยังมีทุเรียนกวนย่างขายเป็นของฝากอีกด้วย

5jpg
กิจกรรมทำอาหาร เป็นรูปแบบการท่องเทียวเชิงประสบการณ์
เพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ บ้านริมคลอง