ตลาดเช้าคีรีวง (ตลาดโก้งโค้ง)

ตลาดเช้าคีรีวง (ตลาดโก้งโค้ง) เป็นตลาดสดที่ผสมผสานกับตลาดขายสินค้าทั่วไปของหมู่บ้านคีรีวง เปิดให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับตลาดกลางหุบเขา สินค้ามีความหลากหลายตามฤดูกาล เปิดเฉพาะวันจันทร์และศุกร์ อยู่บนบริเวณวัดคีรีวง

IMG20201113072327jpg
IMG20201113072352jpg

IMG20201113072400jpg

IMG20201113072415jpg

IMG20201113072709jpg

IMG20201113072815jpg

IMG20201113072853jpg

IMG20201113072914jpg

IMG20201113073449jpg

IMG20201113072752jpg

เปิดเฉพาะ จันทร์ และ ศุกร์
เวลา 06.00 น. - 09.30 น.
www.kiriwong.com