ผลไม้ตามฤดูกาล

QUEEN OF FRUITS : มังคุดคีรีวง

เปิดจองมังคุด
ขายยกต้น 1500.-

1500.- เก็บเองที่ต้น

ผลผลิตประมาณ 25-50 กิโลกรัม
สามารถมาจัดเก็บเอง ทานเองได้ที่ต้น
บริการฟรี พร้อมไม้สอยมังคุดและอุปกรณ์การจัดเก็บ
สร้างประสบการณ์ชาวสวนมังคุด สัมผัสวิถีชาวบ้าน

2900.- จัดส่งถึงที่

ผลผลิตประมาณ 25-50 กิโลกรัม
จัดเก็บและจัดส่งถึงที่
ลูกค้าสามารถเลือกจัดส่งให้กับผู้รับได้หลายที่
ตามจำนวนมังคุดที่ต้องการ ราคาค่าจัดส่งเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว
จองมังคุด

คีรีวง

หมู่บ้านอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

ตลาดโก้งโค้ง

ตลาดเช้าคีรีวง

ตลาดเช้าคีรีวง (ตลาดโก้งโค้ง) เป็นตลาดสดที่ผสมผสานกับตลาดขายสินค้าทั่วไปของหมู่บ้านคีรีวง เปิดให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับตลาดกลางหุบเขา สินค้ามีความหลากหลายตามฤดูกาล เปิดเฉพาะวันจันทร์และศุกร์ อยู่บนบริเวณวัดคีรีวง

สัมผัสทุกเรื่องราวของหมู่บ้านคีรีวง

โฮมสเตย์
ผลิตภัณฑ์
ศึกษาดูงาน
กิจกรรมสันทนาการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ติดต่อเรา

ติดต่อคีรีวง