คีรีวง

หมู่บ้านอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

ตลาดโก้งโค้ง

ตลาดเช้าคีรีวง

ตลาดเช้าคีรีวง (ตลาดโก้งโค้ง) เป็นตลาดสดที่ผสมผสานกับตลาดขายสินค้าทั่วไปของหมู่บ้านคีรีวง เปิดให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับตลาดกลางหุบเขา สินค้ามีความหลากหลายตามฤดูกาล เปิดเฉพาะวันจันทร์และศุกร์ อยู่บนบริเวณวัดคีรีวง

สัมผัสทุกเรื่องราวของหมู่บ้านคีรีวง

โฮมสเตย์
ผลิตภัณฑ์
ศึกษาดูงาน
กิจกรรมสันทนาการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ติดต่อเรา

ติดต่อคีรีวง